Ustawa
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym
 
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym