Zapytanie ofertowe
Przedmiotem zamówienia jest organizacja wizyty studyjnej oraz promocja RPO WK-P w Rudziszkach (Litwa) w dniach 5-7 września 2014 roku.