ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu informuje, iż w najbliższym czasie będzie poszukiwało oferty na usługę wydruku oraz dostarczenia 500 egzemplarzy publikacji prezentującej prace zwycięzców i wyróżnionych w konkursie literackim „My Europejczycy! 10-lecie Polski w Unii Europejskiej”, które promują Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.