XV. edycja ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces
Jeśli prowadzą Państwo małą lub średnią firmę, tworzą nowe miejsca pracy dla mieszkańców wsi, realizują ciekawe pomysły na rzecz lokalnych społeczności wiejskich, w tym także w ramach Lokalnej Grupy Działania lub wykorzystują w prowadzonej działalności odnawialne źródła energii, zapraszamy Państwa do udziału w XV edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach wiejskich.
 
Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne i prawne, tj. przedsiębiorców, spółki prawa handlowego, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczno-zawodowe i branżowe rolników oraz organizacje pozarządowe.

Konkurs powstał z inicjatywy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, a jego ideą jest promowanie różnorodnych form przedsiębiorczości przyczyniających się do wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.

Patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Inicjatywy nagradzane w konkursie przyczyniają się do powstawania poza rolnictwem nowych miejsc pracy na wsi, co pozytywnie wpływa na ograniczenie bezrobocia oraz aktywizację lokalnych społeczności. Przedsięwzięcia te odgrywają ważną rolę w harmonijnym rozwoju gospodarki i mogą stać się inspiracją dla mieszkańców obszarów wiejskich, którzy planują podjąć własną działalność gospodarczą.

Warunkiem udziału w konkursie jest lokalizacja przedsięwzięcia w miejscowości liczącej nie więcej niż 20 tys. mieszkańców. W XV edycji konkursu oceniane będą inicjatywy zrealizowane w 2013 r. i w pierwszej połowie 2014 r.

Zgłoszenia można nadsyłać do 15 października 2014 r. na adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów
z dopiskiem „Sposób na Sukces”.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie określono TUTAJ