Zaproszenie do składania ofert
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ogłasza otwarty konkurs na organizację koncertów promocyjnych
 
Konkurs ma na celu wyłonienie organizatora/ów koncertów promujących osobę i twórczość Fryderyka Chopina oraz województwo jako region o licznych związkach z Chopinem.

Informacja - Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UM, p. Dorota Zaremba – 696-059-021 (do 22 sierpnia) oraz p. Janusz Bochenek 602-306-291 (od 25 sierpnia).