Zaproszenie do składania ofert
Biuro Programowania RPO 2014-2020 w Departamencie Rozwoju Regionalnego zaprasza do składania ofert na realizację zadania: Tłumaczenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P 2014-2020) oraz dokumentów dotyczących perspektywy finansowej 2014-2020 oraz 2007-2013