Ogłoszenie o konkursie
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ogłasza otwarty konkurs na projekt oraz produkcję gadżetów promocyjnych promujących osobę i twórczość Fryderyka Chopina
 
Konkurs ma na celu wyłonienie projektu oraz produkcję gadżetów promujących osobę i twórczość Fryderyka Chopina oraz regionalne dziedzictwo kultury związane z kompozytorem.

Informacja - Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UM, p. Dorota Zaremba – 696-059-021 (do 22 sierpnia) oraz p. Janusz Bochenek 602-306-291 (od 25 sierpnia).