Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na organizację wizyty studyjnej oraz promocji RPO WK-P w Trnawie (Słowacja) w dniach 11 -14 września 2014 roku