Postępowanie WZP.272.55.2014
Wykonanie i  dostarczenie materiałów promocyjnych z podziałem na części PAKIET A-F  (Partnerów projektu) na potrzeby realizacji projektu pn. "Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko - pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko - pomorskiego" realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 
 • Ogłoszenie ( - plik pdf)
 • SIWZ ( - plik pdf)
 • załacznik nr 2 Formularz Ofertowy ( - plik pdf)
 • Załącznik nr 3 opis przedmiotu zamówienia ( - plik pdf)
 • Załącznik nr 3A  zakres rzeczowy  PAKIET A Bydgoszcz ( - plik pdf)
 • załącznik nr 3B  zakres rzeczowy  PAKIET B Gmina Miasta Grudziądz ( - plik pdf)
 • załacznik nr 3C zakres rzeczowy Pakiet C ( - plik pdf)
 • załącznik nr 3D zakres rzeczowy   PAKIET D Powiat Nakielski ( - plik pdf)
 • Załącznik nr 3E zakres rzeczowy  PAKIET E Miasto Nieszawa ( - plik pdf)
 • załącznik nr 3F zakres rzeczowy  PAKIET F Gmina Miasta Toruń ( - plik pdf)
 • załącznik nr 4 Wzór umowy ( - plik pdf)
 • Załącznik nr 5 wykaz usług ( - plik pdf)
 • załącznik nr 6 adresy dostaw ( - plik pdf)
 • Załącznik nr 7 - wzory grafik ( - plik pdf)
 • załącznik nr 8 szczegółowe wytyczne dla wykonawców proj graf ( - plik pdf)

 

 

 

 

 • załącznik nr 4 zmodyfikowany wzór umowy ( - plik pdf)