ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Województwo Kujawsko-Pomorskie (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego) zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn.: Region Nauk Ścisłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego