ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Województwo Kujawsko-Pomorskie (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego) zaprasza do składania ofert na opracowanie graficzne, dostarczenie do siedziby Zleceniodawcy plakatów i folderów, dostawa materiałów promocyjnych i gadżetów wraz z oznakowaniem oraz przygotowanie ogłoszeń prasowych na potrzeby realizacji projektu pn.: Region Nauk Ścisłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.