Informacja o wyniku przetargu
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach przeprowadzonych w dniu 29 lipca 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Świeciu
  • Informacja o wyniku przetargu ( - plik pdf)