INTERREG w pigułce / INTERREG in a nutshell
 Na stronie www.europasrodkowa.gov.pl znalazły się skondensowane, jednostronnicowe opracowania dotyczące założeń programów INTERREG w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
 
Nabory w ramach INERREG Europa, Europa Środkowa i Regionu Morza Bałtyckiego planowane są na pierwszy kwartał 2015 roku. Priorytety programów INTERREG dotyczą innowacyjności w różnych obszarach, ochrony zasobów naturalnych i kulturowych, zrównoważonego transportu czy ograniczania skutków zmian klimatycznych. Mogą brać w nich udział instytucje publiczne krajowe, regionalne i lokalne, instytucje badawcze i szkoleniowe, organizacje pozarządowe, a także przedsiębiorstwa. 17 września br. Bydgoszczy Departament Współpracy Międzynarodowej zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące ww. programów.

English summary
New INTERREG programmes are to be launched very soon. You may learn the principles of new INTERREG one the seminar at 17th of September in Bydgoszcz. The most important information in Polish may be found on the programme website www.europasrodkowa.gov.pl.