INFORMACJA
Uprzejmie informuję, iż w terminie od 18.09.2014 roku do 28.09.2014 roku Fundacja Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych z siedzibą w Łasinie po raz kolejny organizuje wyjazd integracyjny do Włoch w części dofinansowany przez Watykan. Z oferty mogą skorzystać osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność wraz z opiekunem.
 
W programie znajdują się m in. następujące miasta: Wenecja, Rimini, Księstwo San Marino, Asyż, Baggnoregio, Rzym, Watykan, Monte Casino i inne.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej organizacji www.fozirn.cba.pl oraz pod nr telefonu 608 532 288.


Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ds. Osób Niepełnosprawnych
Departament Spraw Społecznych/
Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych


Toruń, dnia 06 sierpnia 2014 r.