Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i publikację cyklu trzech artykułów dotyczących efektów realizacji projektu „Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego – wsparcie opieki nad zabytkami w latach 2013-2014”, gdzie Liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskiego dotyczącego renowacji, restauracji, konserwacji oraz robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego.