OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU PARTNERÓW
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 32/1137/14 z dnia 06 sierpnia 2014 r. w sprawie wyłonienia partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu, dokonał wyboru Partnerów projektu pn. „Poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów ginekologiczno-położniczych w województwie kujawsko-pomorskim, poprzez zakup specjalistycznej aparatury i wyposażenia” w ramach Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat: opieka zdrowotna – ginekologiczno-położnicza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, i są to:
  1. Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Chełmży;
  2. „Szpital Tucholski” sp. z o.o. w Tucholi;
  3. Lech Bramorski Niepubliczny Zakład Usług Medycznych BRA-MED w Lipnie;
  4. Nowy Szpital w Nakle i Szubinie sp. z o.o. w Nakle n/Notecią;
  5. Nowy Szpital sp. z o.o. w Świeciu;
  6. Nowy Szpital w Wąbrzeźnie sp. z o.o.
Na konkurs wpłynęło 9 ofert, w tym 6 złożonych ofert spełniało wymogi formalne.