Zaproszenie do złożenia oferty
Województwo Kujawsko-Pomorskie (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego) przeprowadza rozeznanie rynku dotyczące zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie projektów oraz druk materiałów promocyjno-informacyjnych wg specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1.