ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie audycji telewizyjnej oraz jej emisji.