Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników urzędów miast, starostw i gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z obowiązujących programów ochrony powietrza w województwie kujawsko-pomorskim.