Pakt dla rozwoju – czas intensywnych uzgodnień
 Porozumienie na rzecz spójnej polityki pozyskiwania unijnych środków pomocowych na lata 2014-2020 - przyjęte w maju przez samorząd województwa, samorządy pięciu największych miast regionu, najważniejsze regionalne wyższe uczelnie oraz kujawsko-pomorski Sejmik Gospodarczy i wojewodę – nabiera realnych kształtów. 25 lipca odbyło się zwołane przez marszałka Piotra Całbeckiego pierwsze posiedzenie zespołu do spraw pozyskiwania pieniędzy z programów krajowych i innych zewnętrznych źródeł, ważne w kontekście jesiennego startu negocjacji z rządem w sprawie Kontraktu Terytorialnego.
 
- Chodzi o to, byśmy działając wspólnie i jednocząc siły sięgnęli po jak największą pulę pieniędzy. Działając wspólnie, współpracując na etapie planowania projektów możemy sięgnąć po więcej, skutecznie przyspieszyć rozwój regionu i podnieść realnie poziom życia mieszkańców regionu – tak precyzował cele porozumienia przed jego podpisaniem marszałek Piotr Całbecki.

Treść zawartego 16 maja w Przysieku pod Toruniem porozumienia tutaj

W pierwszym posiedzeniu zespołu roboczego - którego misją jest wspieranie samorządu województwa w realizacji polityki rozwojowej, w tym przygotowanie strategii lobbowania na szczeblu krajowym na rzecz kujawsko-pomorskich projektów rozwojowych - oprócz gospodarza województwa uczestniczyli wojewoda Ewa Mes, prezydent Torunia Michał Zaleski, wiceprezydent Bydgoszczy Łukasz Niedźwiecki i prezydent Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Krzysztof Sikora oraz wysocy rangą przedstawiciele trzech pozostałych największych miast regionu i pięciu kujawsko-pomorskich publicznych wyższych uczelni.
 
Gremium wybrało swego przewodniczącego - został nim rektor bydgoskiej Akademii Muzycznej profesor Jerzy Kaszuba.

Spotkanie miało szczególne znaczenie ze względu na rozpoczynające się jesienią oficjalne negocjacje Kontraktu Terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szacowana wartość kontraktu przekracza 28 miliardów złotych. Część objętych nim przedsięwzięć wpisuje się w koordynowane na szczeblu krajowym programy finansowane z funduszy pomocowych Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020. Prace nad kontraktem trwają ponad rok. W tym czasie udało się wprowadzić już do realizacji dwie duże inwestycje z pakietu zadań kontraktowych: budowę obwodnicy Inowrocławia i budowę obwodnicy Brodnicy (trwają przetargi na wyłonienie wykonawców, rozstrzygnięcia wkrótce). Trzecim przygotowywanym zadaniem kontraktowym jest budowa drogi ekspresowej S-5.

 
1. 2. 3.
4. 5.
Fot. Andrzej Goiński 
 
Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego


25 lipca 2014 r.
Ostatnia aktualizacja: 28 lipca 2014 r.