Pakt dla rozwoju podpisany
 Samorząd województwa, samorządy pięciu największych miast regionu, najważniejsze regionalne wyższe uczelnie oraz regionalny Sejmik Gospodarczy i wojewoda są sygnatariuszami podpisanego 16 maja w Przysieku pod Toruniem porozumienia na rzecz spójnej polityki pozyskiwania unijnych środków pomocowych w perspektywie 2014-2020. Porozumienie jest inicjatywą marszałkowskiej administracji województwa.
 
- Chodzi o to, byśmy działając wspólnie i jednocząc siły sięgnęli po jak największą pulę pieniędzy z programów krajowych. Działając wspólnie, współpracując na etapie planowania projektów możemy sięgnąć po więcej, skutecznie przyspieszyć rozwój regionu i podnieść realnie poziom życia mieszkańców regionu – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Oprócz samorządu województwa i wojewody do porozumienia przystąpiły:
 • samorząd Bydgoszczy
 • samorząd Torunia
 • samorząd Włocławka
 • samorząd Grudziądza
 • samorząd Inowrocławia
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
 • bydgoska Akademia Muzyczna
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
 • Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podpisany w piątek dokument zakłada współdziałanie w zakresie planowania rozwoju społeczno-gospodarczego i naukowego w perspektywie 2020+, powołanie zespołu roboczego do spraw pozyskiwania środków finansowych z programów krajowych i innych źródeł zewnętrznych, tworzenie partnerstw dla realizacji finansowanych w ten sposób przedsięwzięć, zbudowanie platformy współpracy i wymiany informacji oraz wspieranie przez partnerów zarządu województwa w negocjowaniu kontraktu terytorialnego.

Treść dokumentu tutaj.

W Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku odbyła się też konferencja poświęcona naszej polityce terytorialnej z udziałem starostów powiatowych, burmistrzów i wójtów z powiatów i gmin objętych wojewódzkim ZIT-em. W spotkaniu wzięli udział marszałek Piotr Całbecki oraz ekswicepremier Jan Vincent-Rostowski.

Program konferencji tutaj.

Czytaj też
 
Fot. Andrzej Goiński
 
Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

16 maja 2014 r.
ostatnia aktualizacja: 19 maja 2014 r.