Zaproszenie do złożenia oferty
Województwo Kujawsko-Pomorskie (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego) przeprowadza rozeznanie rynku dotyczące zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie usługi cateringowej przygotowania i serwowania potrawy regionalnej charakterystycznej dla regionu Pomorza i Kujaw.