Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku
W związku z realizacją projektu pn. „Promocja gospodarcza i wzrost konkurencyjności marki województwa kujawsko-pomorskiego na arenie międzynarodowej” w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, w dniach 2-3 sierpnia 2014 roku, podczas Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku odbędzie się promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
Gdański Jarmark św. Dominika jest najstarszą w Polsce handlowo-rozrywkową imprezą plenerową. Długoletnia tradycja i ogromna ilość atrakcji powodują, że jest to największa tego typu impreza w Polsce i jedna z kilku największych w Europie. Jego tradycja sięga XIII wieku, kiedy to gdański klasztor ojców Dominikanów otrzymał od papieża Aleksandra IV przywilej udzielania odpustu w dniu święta ich założyciela. Główne atrakcje Jarmarku Dominikańskiego to prezentacja oferty handlowej ponad 1000 stoisk z różnego rodzaju wyrobami artystycznymi, rzemieślniczymi, wyrobami rękodzieła: rzeźbą, haftem, ceramiką, wyrobami z rogu oraz wyroby regionalne, w tym markowe produkty żywnościowe, z tradycyjnymi przysmakami i lokalną żywnością; gotowanie na żywo dań regionalnych oraz ich degustacja a także towarzyszące wydarzenia kulturalne, artystyczne i koncerty, w tym zespołów folklorystycznych. Podczas imprezy swoje produkty prezentują wystawcy z kraju i zagranicy (Węgier, Hiszpanii, Bułgarii, Litwy czy Austrii).

Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się poprzez degustację produktów tradycyjnych zarejestrowanych na Liście Produktów Tradycyjnych oraz żywności wysokiej jakości - produktów wyróżnionych znakiem Europejskiej Sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze. Serdecznie zapraszamy !