ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Województwo Kujawsko-Pomorskie (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego) przeprowadza rozeznanie rynku dotyczące zaproszenia do złożenia ofert na wyłonienie wydawcy publikacji popularnonaukowych zgodnie ze specyfikacją.