Trwają prace nad „Kujawsko-Pomorskim Programem Rozwoju Edukacji”
„Kujawsko-Pomorski Program Rozwoju Edukacji”, będzie kierunkowym dokumentem opisującym cele i sposoby realizacji rozwoju edukacji województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020. Projekt Programu jest spójny ze strategicznymi dokumentami europejskimi, krajowymi oraz regionalnymi. Jest on równocześnie kontynuacją „Strategii Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Program zawiera opis zasobów kujawsko-pomorskiej edukacji, diagnozę jej stanu, cele, strategiczne priorytety i kierunki działań, opis pożądanego modelu edukacji, sposobu zarządzania programem.
 
 
Departament Edukacji i Sportu
Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów
Zespół ds. Wdrażania i Monitorowania Kujawsko-Pomorskiego Programu Rozwoju Edukacji