Postępowanie WZP.272.48.2014
Wykonanie kompleksowych prac budowlanych, modernizacyjnych w budynku głównym oraz wykonanie prac z zakresu instalacji systemu alarmowania pożarowego (SAP) w budynku starych warsztatów, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy, przy ulicy Krasińskiego 10, w ramach realizacji zadania ,,Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy” zgodnie z dokumentacją projektową i pozwoleniami na wykonanie robót budowlanych
 
Do pobrania:

 

 

 

 

 

  •  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( - plik pdf)