Żywe lekcje historii także w wakacje
 Trwają pokazowe lekcje historii dla dzieci i młodzieży prowadzone przez przedstawicieli grup rekonstrukcyjnych i pasjonatów historii. W lipcu i sierpniu dzieje II wojny światowej poznają harcerze.  Zajęcia z tego cyklu 7 lipca odbyły się w Cichem (powiat brodnicki) oraz w Brodnicy.
 
Z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego przedsięwzięcie realizuje Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP. Zajęcia dotyczą działalności konspiracyjnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w świetle rocznic 75. wybuchu II wojny światowej i 70. wybuchu Powstania Warszawskiego.

Zadanie jest realizowane w formie „żywej lekcji historii” prowadzonej przez „uczestników” działań wojennych z tamtego okresu (rekonstruktorów w mundurach strony polskiej i niemieckiej lub powstańca czy sanitariuszki). Omawiają oni wybrane wydarzenia, wzbogacone o pokaz umundurowania, wyposażenia żołnierza, partyzanta lub powstańca, replik broni, sprzętu wojskowego, medycznego i cywilnego, a także eksponatów użytkowych. W czasie prelekcji uczestnicy mają możliwość „przenieść się w czasie” i wczuć w klimat tamtej epoki zakładając mundur oraz elementy wyposażenia i poczuć się jak prawdziwy żołnierz, wcielić w rolę sanitariuszki czy powstańca.

Pierwsze lekcje odbyły się w czerwcu. W wakacje w zajęciach wezmą udział uczestnicy obozów harcerskich. We wrześniu lekcje odbędą się w szkołach.

Harmonogram zajęć do końca sierpnia tutaj.

Projekt  jest realizowany przez Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach projektu "Edukacja regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja na lata 2013-2015". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego

7 lipca 2014 r.
Ostatnia aktualizacja: 8 lipca 2014 r.