Szkoła Letnia Liderów Międzynarodowych
 W dniu 29 czerwca 2014 roku wystartowała Szkoła Letnia Liderów Międzynarodowych.
 
Projekt zrealizowany został w terminie od 29 czerwca do 3 lipca 2014 roku w Centrum Konferencyjnym Daglezja w Przysieku dzięki współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Toruniu.  

W szkoleniu udział wzięli studenci i maturzyści z woj. kujawsko-pomorskiego, którzy przeszli pozytywnie etap rekrutacji.

Podczas kolejnych trzech dni trwania projektu uczestnicy wzięli udział w zajęciach dotyczących m. in.: źródeł finansowania współpracy międzynarodowej oraz korzyści wynikających z udziału w projektach zagranicznych, rozwijali myślenie projektowe i tworzyli przykładowe projekty, które chcieliby zrealizować w przyszłości. Zajęcia prowadzili m .in. Cezary Grabowski i Michał Pezler z Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Oprócz intensywnej pracy podczas wykładów i warsztatów znalazł się również czas na relaks i integrację podczas grillowania lub meczy w piłkę siatkową.

Czwartego dnia szkoły uczestnikom przybliżone zostały konkretne projekty związane z polską pomocą rozwojową na Kaukazie oraz odbyło się spotkanie z zagranicznymi wolontariuszami w Fundacji Wiatrak w Bydgoszczy. Organizatorzy przybliżyli uczestnikom również możliwości podejmowania  pracy w instytucjach UE.

Projekt spotkał się z olbrzymią aprobatą ze strony uczestników, którzy wyrazili swoje poparcie dla tego typu inicjatyw i stwierdzili, że do tej pory nikt jeszcze nie podjął się organizacji szkolenia w takim charakterze i zakresie tematycznym.
 
1. 2.