Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w roku 2014, I termin
Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął na posiedzeniu Sejmiku Województwa w dniu 23 czerwca 2014 r.  zmianę uchwały nr XLVII/753/14 w sprawie udzielenia w roku 2014 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.