Wykaz
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lokali użytkowych oznaczonych numerami: 1, 4 i 5 znajdujących się w budynku położonym w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 63.
Za datę wywieszenia wykazu przyjmuje się dzień ogłoszenia w prasie informacji o jego wywieszeniu, tj. 27 czerwca 2014 r.