Postępowanie WZP.272.44.2014
Utworzenie Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej wraz z treściami edukacyjnymi oraz systemem ich dystrybucji
 
Do pobrania:

 

 

  • Wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym  ( - plik pdf)

  • Informacja o częściowym uwzględnieniu odwołania  ( - plik pdf

  • Zmiana Ogłoszenia - zmiana terminu  ( - plik pdf)  


 

 

  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  ( - plik pdf)      

 

 

  • Wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym  ( - plik pdf


  • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert ( - plik pdf

 

 

 

 

  • Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej ( - plik pdf)