Debata - „Sześciolatek pierwszoklasistą”
 W debacie Sześciolatek pierwszoklasistą uczestniczyło 140 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli. Debata odbyła się 25 lutego 2014 r. w siedzibie CKU w Toruniu. Organizatorami byli: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli.
Celem spotkania było wsparcie dyrektorów szkół podstawowych i nauczycieli w podjęciu pracy z sześcioletnim pierwszoklasistą, a także prezentacja dobrych praktyk i wymiana doświadczeń.
 
Wśród licznie przybyłych gości obecna była Anna Łukaszewska, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, która w swoim wystąpieniu poruszyła bardzo ważne kwestie związane z przygotowaniem szkół i nauczycieli do przyjęcia od 1 września 2014 r. w szeregi społeczności uczniowskiej dużej liczby dzieci sześcioletnich. Po bardzo interesującym wystąpieniu pani Kurator uczestnicy debaty dyskutowali w grupach tematycznych.

Poruszono następujące zagadnienia:
  • realizacja zaleceń podstawy programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego
  • wzmocnienie uwagi pierwszoklasistów poprzez właściwe wykorzystanie przestrzeni edukacyjnej
  • jak efektywnie wykorzystać okres adaptacji w klasie pierwszej?
  • z jakich metod i formy wychowania przedszkolnego korzystać w pracy z pierwszoklasistami?
  • wykorzystanie środków dydaktycznych w tym pakietu edukacyjnego w pracy z uczniem kasy pierwszej
  • jak pozyskać do skutecznej współpracy rodzica sześcioletniego pierwszoklasisty?
Moderatorkami dyskusji były konsultantki i doradczynie metodyczne placówek doskonalenia nauczycieli: Krystyna Karpińska (KPCEN w Bydgoszczy), Małgorzata Koc (CKU TODM i DN w Toruniu), Wiesława Kuban (KPCEN w Toruniu), Justyna Łuczak (CKU OD i DZN w Grudziądzu), Grażyna Szczepańczyk (KPCEN w Bydgoszczy) i Marzenna Wierzbicka (KPCEN w Toruniu).
Przykładami dobrych praktyk w pracy z sześcioletnimi pierwszoklasistami podzieliły się Anna Zmarzły z Zespołu Szkół nr 2 w Turznie oraz Mariola Małagocka ze Szkoły Podstawowej w Płużnicy.
Poczęstunek dla uczestników konferencji sfinansował Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
Wypracowane podczas debaty materiały oraz prezentacje dobrych praktyk zostaną udostępnione w zakładce Sześciolatek w szkole na stronie KPCEN w Toruniu.
Debatę zorganizowały i poprowadziły Małgorzata Koc i Marzenna Wierzbicka.
 
1.  2.  3.
 
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.