Konferencja: Podręczniki i materiały edukacyjne – zmiany planowane od roku szkolnego 2014/2015
 Wojewódzka konferencja Podręczniki i materiały edukacyjne – zmiany planowane    od roku szkolnego 2014/2015, zorganizowana przez Kujawsko – Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku, która odbyła się 9 czerwca 2014 r. w Toruniu, zgromadziła dyrektorów szkół podstawowych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, doradców metodycznych i nauczycieli. Ogółem w spotkaniu wzięło udział ponad 500 osób z całego województwa.
 
Spotkanie swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście: Domicela Kopaczewska Poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Anna Łukaszewska Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Sławomir Kopyść Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Małgorzata Szybalska, dyrektor Departamentu Jakości Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej omówiła kluczowe zagadnienia dotyczące:
  • zmian wprowadzonych ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz  ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. (tzw. duża ustawa podręcznikowa – ustawa została przyjęta przez Sejm i przekazana do Senatu),
  • nieodpłatnego podręcznika do klasy I szkoły podstawowej Nasz Elementarz,
  • projektu E-podręczniki oraz wykorzystania zasobów portalu Scholaris.
Tematyka konferencji wzbudziła żywe zainteresowanie uczestników, którzy zadawali przedstawicielce MEN  liczne pytania.
Gospodyniami konferencji były dyrektorki KPCEN-ów działających na terenie województwa kujawsko – pomorskiego: Mariola Cyganek (KPCEN w Bydgoszczy), Grażyna Troszyńska (KPCEN we Włocławku) oraz Małgorzata Trzeciak (KPCEN w Toruniu). Na zakończenie spotkania panie przedstawiły główne  kierunki  doskonalenia zawodowego  nauczycieli  i  kadry kierowniczej  szkół  podstawowych w  roku  szkolnym  2014/2015.
Koordynatorkami rejonowymi konferencji były konsultantki: Izabela Kaszubska-Tomaszewska (KPCEN we Włocławku);  Grażyna Szczepańczyk (KPCEN w Bydgoszczy)      i Marzenna Wierzbicka (KPCEN w Toruniu), która  poprowadziła konferencję.
Przedsięwzięcie współfinansował Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Zdjęcia wykonali: Krzysztof Kosiński, Jan Szczepańczyk i Tadeusz Wański.
 
1.  2.  3.
 
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.