Cyberprzemoc – warsztaty dla nauczycieli
Departament Spraw Społecznych kontynuuje działania profilaktyczne dotyczący cyberprzemocy wśród młodzieży. W roku 2013 odbyły się szkolenia dla uczniów, natomiast w tym roku przygotowano program dla nauczycieli.
 
W okresie od 16 czerwca do 31 października 2014 r. zostaną przeprowadzone warsztaty dla kadry pedagogicznej szkół gimnazjalnych. Celem zajęć jest przybliżenie pedagogom wiedzy o zagrożeniach związanych z korzystaniem z nowoczesnych technologii komunikacyjnych, zapoznanie nauczycieli z dynamicznym światem mediów społecznościowych i ich rolą w życiu młodego człowieka oraz możliwościach obrony przed niekorzystnymi zjawiskami, rozpoznawania symptomów cyberprzemocy wśród uczniów i metodach pomocy.
Zajęcia, których program prezentujemy tutaj,  zostaną przeprowadzone w wybranych gimnazjach w Bydgoszczy, Włocławku i Grudziądzu.

 
Opracowanie:
Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy
w Departamencie Spraw Społecznych
czerwiec 2014