„2014! Młodzi dla Wolności”. Etap wojewódzki rozstrzygnięty.
 Wyniki wojewódzkiego etapu ogólnopolskiego konkursu „2014! Młodzi dla Wolności” dla uczniów, nauczycieli i środowisk lokalnych na projekt edukacyjny, plakat, esej, scenariusz lekcji organizowanego z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP i Ministerstwa Edukacji Narodowej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Biblioteki Pedagogiczne.

Organizacja etapu wojewódzkiego
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy dokonała końcowej oceny prac konkursowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Komisja na posiedzeniu w dniu 28 maja 2014 r. wyłoniła laureatów w n/w kategoriach w następującym składzie: 
 • Przewodniczący: prof. dr hab. Ryszard Nowicki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Joanna Kosmeja, Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Ewa Pronobis-Sosnowska, Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy
 • Ewa Bedełek, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy
 • Anna Kraszkiewicz, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy
 • Lucyna Poźniakowska-Misiak, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy.

1. Środowiskowy projekt edukacyjny i wspólne dokumentowanie realizacji na autorskim blogu.
 
Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Barcinie, opiekun Joanna Wojtysiak
 
2. Szkolny projekt edukacyjny i dokumentowanie realizacji na autorskim blogu.
 
Poziom gimnazjalny: Gimnazjum Publiczne nr 1 przy Zespole Szkół w Solcu Kujawskim: Blanka Rusinek, Adrian Kubiczek, Gimnazjum Publiczne nr 1 przy Zespole Szkół w Solcu Kujawskim. Opiekunowie: Ewa Trela-Zagroda, Agnieszka Dorawa.
 
Poziom ponadgimnazjalny: Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku: Kamil Andrzejewski, Adam Czyżewski, Adrian Figiel, Łukasz Kowalewski, Mariusz Lambarski, Piotr Pawłowski, Dominik Szaradowski, Sebastian Szymański, Miłosz Waszewski. Opiekunowie: Katarzyna Kowalska, Anna Litke.
 
3.  Indywidualny projekt – plakat: uczeń
 
Adrianna Wiśniewska, Gimnazjum nr 24 w Toruniu. Opiekun: Anna Koprowska
 
4.  Indywidualny projekt – scenariusz lekcji: nauczyciel
 
Ireneusz Bednarz , Zespół Szkół w Kikole, Publiczne Gimnazjum w Kikole.
 
Zwycięzcom gratulujemy i życzmy powodzenia w finałowym etapie konkursu!

Ośrodek Rozwoju Edukacji razem z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Kancelarią Prezydenta RP zorganizowali konkurs „2014! Młodzi dla Wolności”. Konkurs był zachętą dla uczniów, nauczycieli i całych środowisk lokalnych do włączenia się w obywatelskie obchody Święta Wolności – 25. rocznicy wolnych wyborów do Sejmu i Senatu 4 czerwca 1989 roku.

Zadaniem Konkursu było przybliżenie uczniom historii najnowszej – wiedzy o czasie przełomu i ostatnim dwudziestopięcioleciu. Był adresowany do jednostek samorządu terytorialnego, szkół oraz do uczniów i nauczycieli. Zadanie polegało na przygotowaniu projektu edukacyjnego i dokumentowaniu jego realizacji na autorskim blogu lub na stworzeniu indywidualnego projektu plakatu, eseju albo scenariusza lekcji. Projekty konkursowe były zrealizowane do 30 kwietnia 2014, a całą akcje wspierały biblioteki pedagogiczne , które dokonały też oceny projektów zespołowych i prac indywidualnych.

Biblioteki pedagogiczne:
 • były opiekunami konkursu – wspierały uczniów i nauczycieli na swoim terenie w realizacji zadań konkursowych;
 • służyły pomocą w zakresie wyszukiwania i selekcji informacji, dotyczącej zadań konkursowych;
 • przygotowywały i udostępniały zestawienie bibliograficzne różnych źródeł informacji, związanych z tematem konkursu;
 • przygotowywały wystawy tematyczne publikacji, dokumentów życia społecznego z okresu przełomu ’89;
 • promowały na swojej stronie internetowej logo Święta Wolności oraz informację o konkursie 2014! Młodzi dla Wolności.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.