Postępowanie WZP.272.40.2014
Dostawa i wdrożenie elektronicznej administracji (e-Administracja) wraz z dostawą licencji na oprogramowanie, szkoleniem, dostawą urządzeń oraz usługą wsparcia technicznego” w ramach projektu “Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej
 
Do pobrania:

 

 

 

 

 • Wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym ( - plik pdf

 

 • Informacja o częściowym uznaniu odwołania ( - plik pdf)  

 

 • Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy ( - plik docx)   

 

 

 

 

 • Odpowiedzi na pytania ( - plik pdf)   
 • Zmodyfikowany w dniu 10 lipca 2014 załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy ( - plik pdf)  

 

 

 

 

 • Korekta kolejności odpowiedzi z dnia 24 lipca 2014 ( - plik pdf)     

 

 • Ogłoszenie o zmianie terminu ( - plik pdf)      

 

  • Zmiana Ogłoszenia - Zmiana terminu składania ofert ( - plik pdf)  
 • Wezwanie do wziecia udziału w postępowaniu odwoławczym ( - plik pdf)    
 • Wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym ( - plik 7z)  

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert ( - plik pdf)

 

 • Informacja o ostatecznej rezygnacji wykonawcy Sygnity z wniesienia odwołania ( - plik pdf

 

 • Informacja o częściowym uznaniu odwołania i wyjaśnienia ( - plik pdf)  

 

 • Informacja o zmianie ogłoszenia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert ( - plik pdf)   

 

 • ROZSZERZENIE INFORMACJI O CZĘŚCIOWYM UZNANIU ODWOŁANIA ( - plik pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 • Uzupełnienie informacji o wyniku postępowania ( - plik pdf)