Konferencja podsumowująca cykl spotkań powiatowych
 W piątek, 16 maja br., w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku k. Torunia, odbyła się konferencja poświęcona podsumowaniu cyklu spotkań powiatowych, służących przygotowaniu i realizacji Polityki Terytorialnej.
 
Przeprowadzono 17 spotkań w powiatach, na których omawiano zasady tworzenia i realizacji 3 i 4 poziomu Polityki Terytorialnej, Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Pierwsze spotkanie miało miejsce 21 lutego br. w Aleksandrowie Kujawskim, ostatnie 8 kwietnia w Inowrocławiu. Uczestnikami spotkań byli starostowie, burmistrzowie, wójtowie, radni, przedstawiciele Lokalnych Grup Działania, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. W trakcie spotkań szczegółowo omówiono założenia Polityki Terytorialnej, proces programowania i przygotowania Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, problemy finansowania polityki rozwoju oraz cele i założenia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Analizowano również propozycje projektów jakie powinny być realizowane w ramach ww. poziomów Polityki Terytorialnej.

Do pobrania prezentacje z konferencji:

1. 2.