Informacja
Uchwała Nr XLIII/714/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej.
 
Zgodnie z uchwałą Nr XLIII/714/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej,  Departament Edukacji i Sportu  Urzędu Marszałkowskiego przyjmuje każdego roku wnioski stowarzyszeń kultury fizycznej,  okręgowych związków sportowych i klubów sportowych w sprawie wyróżnienia wymienionych osób w terminach:
 1. dla medalistów i uczestników Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich i Igrzysk Olimpijskich Młodzieży - w ciągu 10 dni od zakończenia olimpiady;
 2. dla trenerów medalistów Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich i Igrzysk Olimpijskich Młodzieży - w ciągu 10 dni od zakończenia olimpiady;
 3. dla medalistów Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy oraz złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski i Mistrzostw Polski Juniorów – do 5 listopada każdego roku;
 4. dla złotych medalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – do 10 października każdego roku;
 5. dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wyniki wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b,c,d - do 5 listopada każdego roku;
 6. dla innych osób wyróżniających się w działalności sportowej – do 5 listopada każdego roku.

Dyrektor Departamentu
Edukacji i Sportu

Czesław Ficner
 
do pobrania:

 • Uchwała Nr XLIII/714/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej (plik pdf)
 • Szczegółowe zasady określające tryb przyznawania nagród (plik pdf),
 • Załącznik nr 1 – wzór wniosku o przyznanie nagrody osobom fizycznym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych (plik doc)
 • Załącznik nr 2 – wzór wniosku o przyznanie nagrody trenerom za szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe (plik doc)
 • Załącznik nr 3 – wzór wniosku o przyznanie nagrody trenerom i innym osobom wyróżniającym się w działalności sportowej (plik doc )