Uchwała
UCHWAŁA NR 18/587/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. Wydawnictwo „Nauczycielka Kraju Ojczystego” – wspomnienie o Helenie Cieślak