Postępowanie WZP.272.19.2014
Postępowanie w trybie zapytania o cenę: Zakup środków czystości na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych.
 
  • Informacja o unieważnieniu postępowania ( - plik pdf)