Zaproszenie do złożenia oferty
Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie usługi cateringowej.