Zakończenie projektu „Promocja dziedzictwa kulturowego poprzez markowe imprezy kulturalne”

Zakończył się projekt realizowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Promocja dziedzictwa kulturowego poprzez markowe imprezy kulturalne”. Przedsięwzięcie miało na celu promocję dziedzictwa kulturowego regionu, wzmocnienie pozycji Województwa jako obszaru atrakcyjnego kulturowo oraz wykreowanie pozytywnego wizerunku naszego regionu na mapie Europy jako miejsca, w którym rodzą się nowe innowacyjne idee.
 
Promocja województwa poprzez markowe imprezy kulturalne największych instytucji kultury w regionie, tj. Opery Nova w Bydgoszczy, Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego  i Teatru im. Wilama Horzycy  realizowana była w okresie od 1.09.2012 r. do 1 października 2013 r.  Działalność kulturalna wymienionych instytucji to przede wszystkim znakomicie oceniane i rozpoznawalne w kraju i zagranicą festiwale oraz bieżący repertuar na najwyższym poziomie artystycznym. W ramach tej działalności przeprowadzone zostały trzy kampanie promocyjne prowadzone równolegle w ww. instytucjach, podczas których zaprezentowanych zostało 149.217 materiałów promocyjnych w postaci banerów, city-lightów, telebimów, filmów promocyjnych, roll-upów, afiszy plakatów, zaproszeń, biletów oraz innych form, takich  jak konferencje prasowe, audycje muzyczne, dni otwarte, wywiady, kampanie outdoorowe, konferansjerka.  Adresatami działań promocyjnych byli obserwatorzy życia kulturalnego województwa, uczestnicy imprez, spektakli, słuchacze radia oraz internauci i media. W okresie od 1 maja do 1 października 2013 r. kampanią promocyjną objęto  ponad 115000 uczestników wydarzeń artystycznych realizowanych przez trzy instytucje.   

Całkowita wartość projektu wyniosła 1.538.273 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.307.532 zł. Po akceptacji złożonego do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wniosku o płatność końcową, wraz z aktualizacją wniosku o dofinansowanie, nastąpi kontrola planowa projektu.

Projekt wpisuje się w strategię Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Działanie 2.5. Promocja dziedzictwa kulturowego.