Postępowanie WZP.272.23.2014
Organizacja oraz przeprowadzenie szkoleń lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, w zakresie transfuzjologii klinicznej, profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS oraz dwudniowego kursu w zakresie medycyny ratunkowej dla lekarzy i kursu z zakresu  ratownictwa medycznego dla lekarzy dentystów z podziałem na części
 
Do pobrania:

 

 

  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I, III i IV oraz unieważnieniu w zakresie części II postępowania ( - plik pdf