Postępowanie WZP.272.8.2014
Postępowanie w trybie zapytania o cenę: Zakup mebli biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych.
 
Do pobrania:
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( - plik pdf)