DOTACJE NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W ROKU 2014
W dniu 24 marca 2014 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę Nr XLVII/753/14 w sprawie udzielenia w roku 2014 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Od pozycji 22 do 120 w wykazie dotacji znajdują się podmioty, które otrzymają dofinansowanie ze środków województwa kujawsko-pomorskiego i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pozostałe podmioty otrzymają dofinansowanie ze środków województwa kujawsko-pomorskiego.

W przypadku dofinansowania tylko ze środków województwa (dotacje z wykazu od pozycji
1 do 21) należy kontaktować się z p. Lechem Narębskim (kontakt: 566462022, w*2245
i 883359313, Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ).
W przypadku dotacji ze środków województwa kujawsko-pomorskiego i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, proszę o kontakt
z następującymi osobami:
  • dla dotacji z wykazu od pozycji 22 do 54: p. Małgorzata Borgula (kontakt: 56 646-20-22 wew. *2549, 795-572-063, Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ),
  • dla dotacji z wykazu od pozycji 55 do 87: p. Marcin Graczyk (kontakt: 56 646-20-22 wew. *2549, 795-572-063, Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ),
  • dla dotacji z wykazu od pozycji 88 do 120: p. Krzysztof Jeliński (kontakt: 56 646-20-22 wew. *2549, 795-572-063, Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ).
O kontakt telefoniczny prosimy od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 13.00. Możliwy jest także kontakt drogą elektroniczną o dowolnej porze.

Do Partnerów, którzy mają otrzymać dotacje ze środków województwa kujawsko-pomorskiego i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostały wysłane pisma z informacją o tym jakie dokumenty mają być dostarczone. Wzory wysłanych pism:

Poniżej dokumenty do pobrania dla Wnioskodawców przystępujących do Projektu:

W przypadku przyjęcia dotacji, należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2014 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2) dostarczyć brakujące dokumenty. Niedopełnienie powyższego wymogu będzie uznane za rezygnację z przyznanej dotacji.

Wszystkie dokumenty prosimy przesyłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskie
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń