Nauczyciele się szkolą
 Trwa realizacja drugiej edycji projektu „Klucz do uczenia - Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji”, w ramach którego nauczyciele i pracownicy oświaty z regionu podnoszą kwalifikacje zawodowe na różnego rodzaju kursach i studiach podyplomowych. Ruszyły już między innymi studia podyplomowe z astronomii i nauk ścisłych oraz pierwsze kursy dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii w dydaktyce.
 
- Przygotowany już po raz drugi program specjalistycznych kursów dla pracowników oświaty ma umożliwić pedagogom podnoszenie kwalifikacji i zwiększyć poziom edukacji. Wiedza i umiejętności nauczycieli to jeden z najważniejszych elementów wpływających na efekty pracy z uczniami – mówi marszałek Piotr Całbecki.
 
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - jednostka organizacyjna samorządu województwa - w partnerstwie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku.

W projekcie mogą wziąć udział nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz pracownicy administracji publicznej, którzy realizują zadania związane z oświatą w organizacjach prowadzących szkoły i placówki oświatowe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Ze wsparcia może skorzystać prawie 2,2 tysiąca osób. Wszystkie formy kształcenia są bezpłatne dla zakwalifikowanych uczestników. Zakres kształcenia oferowany w ramach projektu obejmuje:
  • studia podyplomowe z astronomii i nauk przyrodniczych, zarządzania oświatą oraz wychowania i edukacji młodzieży gimnazjalnej,
  • kursy doskonalące dotyczące między innymi wykorzystania technologii informatycznych w dydaktyce przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu przedmiotów zawodowych,
  • kursy instruktora: pływania, unihokeja i piłki nożnej,
  • wyjazdy przygotowujące do współpracy międzynarodowej.
Pierwszy nabór uczestników kursów, szkoleń i studiów podyplomowych odbył się jesienią 2013 roku (wyniki rekrutacji na stronie internetowej projektu tutaj). Ruszyły już między innymi studia podyplomowe z astronomii i nauk przyrodniczych, w których uczestniczą 22 osoby, studia podyplomowe z wychowania i edukacji młodzieży gimnazjalnej, w których uczestniczy 41 osób, studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą dla 150 nauczycieli i studia podyplomowe dla 50 dyrektorów szkół.  Trwają też kursy doskonalące w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w których bierze udział w sumie 135 osób.

Trwa również rekrutacja na kolejne kursy i studia podyplomowe. Więcej na ten temat tutaj

Realizacja przedsięwzięcia potrwa do czerwca 2015 roku.

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe na stronie: www.kluczdouczenia2.pl
 
W pierwszej edycji marszałkowskiego programu doskonalenia warsztatu dydaktycznego kadr kujawsko-pomorskiej oświaty „Klucz do uczenia” realizowanej w latach 2010-2011 roku uczestniczyło ponad 4,2 tysiąca pedagogów z placówek w całym województwie.
 
1. 2.
3. 4.
 
Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego


fot. Zajęcia w ramach studiów podyplomowych z astronomii i nauk przyrodniczych, fot. Wojtek Szabelski/Freepress.pl

7 marca 2014 r.