Oświadczenie o kwalifikalności podatku VAT dla partnerów projektu
OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCO PODATKU VAT DLA PARTNERÓW PROJEKTU „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2013”
 
Zgodnie z wytycznymi do rozliczania wydatków poniesionych w trakcie realizacji projektu „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2013” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, wraz z pierwszym wnioskiem o płatność, stanowiącym rozliczenie wydatków, należy złożyć Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.

Jednostka Realizująca Projekt przygotowała oświadczenia dla każdego z Partnerów, zamieszczone poniżej wiadomości, które należy pobrać odnajdując nazwę Parafii lub Jednostki Samorządu Terytorialnego (według numeru Uchwały lub nazwy miejscowości, w której znajduje się Parafia lub JST).

Pobrany dokument należy pobrać ze strony,  podpisać i opatrzyć odpowiednimi pieczęciami (Parafii lub JST oraz pieczęciami imiennymi) na pierwszej, drugiej i czwartej stronie dokumentu.

Data Oświadczenia musi być z godna z datą składanego Wniosku o płatność.

Dokumenty do pobrania według numeru z Uchwały i miejscowości.

9 Grudziądz Zgromadzenie Księży Marianów
10 Pieranie Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa
11 Powiat Nakielski
12 Nieszawa Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej
13 Pakość Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bonawentury
14 Orle Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Doroty
15 Bydgoszcz Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja
16 Toruń Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła
17 Wielki Komorsk Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła
18 Wałdowo Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty
19 Żołędowo Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
20 Pakość Zakon Braci Mniejszych Franciszkanów
21 Wąwelno Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Jakuba , Filipa i Marii Magdaleny
22 Wabcz Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja
23 Kamień Krajeński Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła
24 Osieczek Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
25 Runowo Krajeńskie Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy
26 Zakon Braci Mniejszych Kapucynów
27 Klasztor Karmelitów Bosych w Zamartem
28 Bydgoszcz Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha
29 Inowrocław Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja
30 Żnin Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Polski
31 Kościelec Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty
32 Chełmno Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia
33 Nowa Wieś Wielka Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
34 Diecezja Toruńska  - Muzeum Diecezjalne
35 Okonin Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Kosmy i Damiana
36 Strzelno Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy
37 Sarnowo Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina Biskupa
38 Koronowo Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP
39 Więcbork Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
40 Wenecja Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP
41 Sławsk Wielki Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja
42 Mogilno Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła
43 Lubraniec Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela
44 Dulsk Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP
45 Bydgoszcz Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
46 Lubanie Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja
47 Dąbrówka Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła
48 Sośno Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Serca Maryi
49 Płochocin Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca i Matki Kościoła
50 Gmina Łubianka
51 Samoklęski Duże Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bartłomieja Apostoła
52 Raciąż Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy
53 Łobdowo Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty
54 Łążyn Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Walentego