Informacja
Wyniki otwartego konkursu ofert nr 18/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2014 roku w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym pod nazwą: PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE