Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2014
 Informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 24 lutego - 1 marca 2014 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.
 
W obchody akcji włącza się także Departament Spraw Społecznych. W ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” pracownicy Biura ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy oraz konsultanci Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii (3 osoby na każdym dyżurze) udzielać będą bezpłatnej pomocy prawnej. Spotkania z  prawnikami będą miały miejsce w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 19.00 oraz w sobotę w godzinach od 10.00 do 14.00. Informujemy ponadto, iż nie ma potrzeby dokonywania wcześniejszych zapisów na spotkanie z prawnikiem.

W tegoroczne obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” włączyły się: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna, a także Krajowa Rada Kuratorów.

W dniach 24 lutego - 1 marca br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trakcie dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00- 18.00 natomiast w sobotę w godzinach 10.00 – 13.00.

Lista Ośrodków i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl


Opracowanie:
Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy
w Departamencie Spraw Społecznych

luty 2014