Wykaz
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Świeciu przy ul. Sądowej, Farnej i Zamkowej, oznaczonych w ewidencji jako działki nr: 2107/2, 2109/2, 2331/35, 2331/1, 2326/2, 2326/4, 864/20, 881/21, 881/19, dla których są prowadzone księgi wieczyste nr BY1S/00049108/5, BY1S/00048652/6, BY1S/00048650/2. Za datę wywieszenia wykazu przyjmuje się dzień ogłoszenia w prasie informacji o jego wywieszeniu, tj. 24 lutego 2014 r.